Pages

14 January 2010

Prelazak na evro

U toku rasprave o evroizaciji, dobro je podsetiti se tekstova Dušana Stojanovića, bivšeg guvernera NBS, od pre godinu i po. Ovde i ovde.

Suština je, čini mi se, u sledećem pasusu:

Ako ćemo se već odreći dinara na kraju, zašto ne bismo odmah? Možda zato što su potencijalni gubitnici uvođenja evra, iako malobrojni, prilično moćni: od silnih menjača, špekulanata i privrednih moćnika koji zarađuju na kursnim razlikama, preko četa stručnjaka koji žive od davanja saveta, pisanja članaka i držanja predavanja na temu kursa, pa sve do guvernera NBS čija bi se važnost više nego prepolovila (više ne bi bilo monetarne politike ni potpisa na novčanicama, ostala bi samo supervizija) i političara koji upravljaju državnom kasom, jer bi im bilo mnogo teže da troše ono što nemaju kad im politički zatreba.

3 comments:

perica said...

Zanimljiv je i ovaj pasus:

"(preporuke za novu vladu)Izgradnja i jačanje tržišnih institucija i konkurencije, transparentnost i tačno definisanje pravila ponašanja u svim oblastima. To podrazumeva i svođenje monetarne i fiskalne politike na minimalnu meru, i depolitizaciju, kako god da se definiše. Znam da time savetujem vladi da se generalno odrekne poluga vlasti, partijske svojine i moći, onoga zbog čega se političari i bore da dođu na vlast. Oni bi trebalo da jasno definišu pravila igre i da kontrolišu njihovo sprovođenje."

Da bi ekonomija funkcionisala, na vlasti ne mogu da budu političari. Njihova osnovna motivacija je pljačka.

Ivan Jankovic said...

svaka mu se pozlatila. :)

Brut said...

Vlada Gligorov ne misli tako.

http://www.pescanik.net/content/view/4296/1084/