Pages

01 December 2009

A da ipak apliciramo za ASEAN?

1 comment:

Saša said...

Pa dobro sada, tržišta Azije/Okeanije su daleko veća od tržišta EU i SAD. Ali grafikon jeste neki pokazatelj, pre svega da se nacionalna tržišta bolje razvijaju ako su povezana deregulacijom carinskih i necarinskih barijera, nasuprot "povezivanja" regulacijom nadnacionalnih institucija kao što je to slučaj sa EU. Takođe, nije jasno da li Azija/Okeanija znači sve zemlje ili samo zemlje članice ASEAN-a?, budući da, čini mi se, Azija/Okeanija obuhvata daleko veći broj zemalja od ASEAN-a...