Pages

09 December 2008

Raspad OPEC-a kraj sveta?

Već je bilo reči o nesposobnosti novinara da vide da i državni kartel može biti opasan, još i više od privatnog.

Ali, ovaj tekst, pod naslovom "Da li prisustvujemo kraju OPEC-a?" je zaista prevazišao sve mere nekompetencije i gluposti, čak i za novinare. Članak, naime, posle kraćeg faktografskog uvoda, utvrđuje da će "na dugi rok raspad OPEC-a voditi globalnom energetskom haosu". Dakle, raspad kartela država koje kontrolišu veliki deo proizvodnje nafte, neće, kako nas elementarna ekonomska teorija uči, voditi nižim cenama i boljoj snabdevenosti potrošača, nego "energetskom haosu".

Zamislite da neko izjavi da bi raspad nekog privatnog kartela vodio haosu na tržištu...

No comments: