Pages

29 November 2008

OPEC "uravnotežuje tržište"

Ekonomisti novinare obično smatraju ekonomski nepismenim. Ali, mislim da nije reč samo, a možda ni prevashodno, o tome. Razlog zbog koga oni čine toliko štete nije nepismenost, nego nepismenost udružena sa ideološkom pristrasnošću. Kad je neko samo nepismen onda biste očekivali slučajnu distribuciju grešaka ili, tačnije, ideološki neutralnu distribuciju stavova, bili oni pogrešni ili ispravni. Imali biste slučajnu smešu liberalnih i socijalističkih ideja, pa bila analiza kompetentna ili glupa, svejedno. Ali, kao što znamo, predrasude koje dominiraju u 95% novinskih izveštaja su predrasude protiv tržišta, apsolutna posevećenost državniim intervencijama, apsolutno neshvatanje zablude razbijenog prozora itd.

Evo jednog eksperimenta. Zamislite da se kartel pet ili šest vodećih privatnih firmi u bilo kojoj oblasti sastane, i da zaključi da su cene na tržištu suviše niske, i da bi trebalo da se smanji proizvodnja da bi povećali cene. Šta mislite kako bi bio naslov članka o tom sastanku? Neki moji predlozi: "Korporativna zavera", "Neviđeni korporativni skandal".

Međutim, kada se kartel vodećih VLADA koje imaju kompanije za naftu u svom vlasništvu sastane i zaključi da su cene nafte suviše niske i počne raspravu o tome koliko smanjiti proizvodnju da bi se povećala cena, onda se stvar volšebno menja. Onda odjednom perspektiva zavere nestaje i novinari prestižne agencije Associated Press članak koji o tome izveštava naslovljavaju sa "OPEC pokušava da uravnoteži tržište nafte". Niske cene su tako unošenje neravnoteže u tržište! Kad privatne firme prave kartelsku kombinaciju onda je to "zavera" , a kad vlade prave istu kombinaciju onda se to naziva pokušajem da se "izbalansira tržište". Kartel OPEC mu dođe skoro kao neki korektivni mehanizam za tržišnu grešku preterano niskih cena nafte, koje ohrabruju potrošnju i pogoršavaju globalno zagrevanje. :)

Na jednom mestu, autori članka citiraju saudijskog kralja koji kaže da bi "pravedna cena" nafte trebalo da bude oko 75 $, i dodaju da "nije jasno kako on misli da postigne tu cenu". Ja mislim da bi za novinare AP-a bilo zanimljivije da upitaju saudijskog kralja ne kako misli da postigne tu cenu, nego zašto bi baš 75 $ bila "pravedna cena", i da li to znači da je letošnjih 147 $ za barel takođe bila "nepravedna" cena, kao i sadašnjih 54$? I zašto saudisjki kralj prošlog jula nije tražio da se ta očigedno "nepravedna" cena od 147$ smanji duplo na 75$?

2 comments:

SasaS said...

Argument u vezi broken window fallacy je da će trgovac ugraditi isti takav prozor, a to nije neophodno tačno. Trgovac može ugraditi armirani prozor, security system, i motivisati i susedne trgovce da urade to isto. Prema tome, 1 polomljen prozor može dovesti do toga da se čitava ulica prekrije armirani prozorima i CCTV kamerama. Trošak toga, u krajnjoj instanci, pada na sve članove društva, koje je sada efikasnije i uposlenije jer je za proizvodnju i opsluživanje novih sistema potrebno mnogo više radne snage nego za proizvodnju 1 prozora. Naravno, ovakav proces radi dok je nezaposlenost relativno visoka i ne može ići u nedogled- krajnji rezultat je kriza najverovatnije razmera onih kojoj sada prisustvujemo. Kriza se može odložiti (i bila je odlagana) uvozom radne snage (kao u UK i USA tokom 90-tih i 00-tih, kad je rast GDP-a bio direktno finansiran mortgage equity withdrawalom) ali to je, kao što vidimo, kratkog veka.

perica said...

Novinari su najobičnija laprdala, intelektualno jalovi luzeri. I sami su toga svesni - da su intelektualno iole sposobni, završili bi neki prirodni ili tehnički fakultet, da bar imaju malo samodiscipline sažvakali bi neku društvenu "nauku". Kao konceptualno i motivaciono hendikepiranim-disejblovanim hominidima, jedino što im ostaje je blebetanje, hiperprodukcija bullshita.
Država im pruža mogućnost da blebetanjem zarade za život. Čak i kada je medij privatni, država ga u svakom momentu potpuno kontroliše (primer: BK, NYT, ...). Dakle i u privatnom mediju novinari rade za državu, ne bi mogli drugačije čak i kad bi hteli. A nemaju dovoljno mozga da bi to hteli.
Novinari ne "dopiru" konceptualno čak ni do svesne odluke "ZA" ili "PROTIV" države. Ostaju na primitivnom nivou sujeverja i deifikacije države kao svemoćne i svevideće sile koju treba umilostiviti.