Pages

22 October 2008

Hong Kong

I ekonomski najslobodnija zemlja na svetu je uvela minimalnu obaveznu platu.

(Post o posledicama takvih ideja je ovde.)

No comments: