Pages

13 November 2007

65 strana ničega

Stvarno imamo raznorazne zakone, ali 65 stranica Zakona o sportu, po mom skromnom mišljenju, spada među najlošije napisane zakone koje sam skoro imao prilike da vidim.

Šta reći o činjenici da se jednim Zakonom o sportu predviđaju 64 različita razloga da se kazni pravno lice (članovi 183 i 184) i još 18 osnova za kažnjavanje fizičkih lica (član 186), uključujući i recimo kaznu od 30 do 500 hiljada dinara za sportsko društvo koje "ne sarađuje sa Ministarstvom u utvrđivanju nacionalnih kategorizacija i dodeljivanju kategorija"!

Nema ničega o privatizaciji, osim da će to "biti uređeno posebnim zakonom".

2 comments:

Lazar Antonić said...

Ovaj ti je baš seo na volej.

Da uvrstimo predlagača za NTR godine?

Marko Paunović said...

Pa šta znam, ovaj zakon je prilicno irelevantan...