Pages

12 October 2012

Rat protiv droge

Vrlo ilustrativan grafikon: plava linija pokazuje stopu zavisnosti u SAD, dok zelena linija pokazuje godišnji trošak rata protiv droge.

 

1 comment:

Vladimir said...

Da parafraziram Lenjina - Droga je opijum za poreske obveznike SAD-a.