Pages

27 April 2012

Prodaja deviznih rezervi

Ako 100 evra zamenite za dinare po tržišnom kursu, da li kažete da ste 100 evra potrošili? Niste ih potrošili, samo ste zamenili jedan papirni novac drugim papirnim novcem.

Možda ste ih zamenili da biste onda te dinare potrošili ali to je druga stvar -- potrošnja svejedno nije u zameni evra za dinare nego kasnije u eventualnoj dinarskoj kupovini.

Zašto se onda, kad Narodna banka Srbije uradi to isto, diže panika da NBS troši devizne rezerve? Poslednjih dana stalno je u vestima da NBS uzalud troši devizne rezerve na odbranu dinara. Ustvari NBS ne troši ništa, samo razmenjuje novac. Nikakva vrednost nije izgubljena kada NBS proda evro da bi branila dinar; baš kao što nikakva nova vrednost nije stvarana kad je prethodnih godina NBS stalno kupovala devize i gomilala devizne rezerve.

Naravno, ceo ovaj sistem arbitrarno rukovođenog plivajućeg kursa je društveni trošak i svaka manipulacija u tom smislu košta. Ali samo gubljenje deviznih rezervi nije trošak, nego prelivanje vrednosti. Kad NBS prodaje devize ona pomaže sve kojima jači dinar odgovara. Kad ih je prethodnih godina neto kupovala, time je subvencionisala sve kojima je slabiji dinar odgovarao (dinar bi bio mnogo jači da devizne rezerve nisu rasle).

Cela zabluda potiče iz merkantilizma, davno odbačene teorije koja gomilanje državnog bogatstva, nekada zlata u trezoru, sada deviznih rezervi vidi kao krajnji cilj ekonomije. Nesvesni sopstvenog merkantilizma mnogi misle da su veće devizne rezerve uvek bolje. Nisu i posebno nisu danas kada sa niskim kamatama u svetu devizne rezerve ne donose nikakve prinose.

Ceo sistem kursa koji Srbija ima je pogrešan sam po sebi. Ali unutar tog sistema, pad deviznih rezervi nije neto gubitak za zemlju. Kao što ni njihov rast nije bio dobitak.

5 comments:

Jovan said...

Jedna terminoloska primedba, nije plivajuci kurs, nego tonuci kurs. :)

Ozbiljnija primedba, devizne rezerve su delom nastale iz kredita MMF-a, koji treba vratiti, a ne samo kupovinom deviza za dinare. Zbog cega su to rezerve samo imenom.

MMiillaann said...

Iskreno više se iznerviram kad neki naš ekonomista da sličan komentar,tipa ,,potrošilo" se deviza na odbranu kursa,a kao da nisu položili ni računovodstvo.
Ovo da običan plebs to ne razume ne vredi se ni truditi da se objasni,kad ne mogu da shvate zašto je propao SSSR onda je objašnjavanje bilo čega suptilnijeg u ekonomiji Sizifov posao

Pavle Mihajlović said...

Jedna ozbiljnija primedba, gubitak se pravi kada ti prodaješ devize da bi ih držao pri nižem kursu, te ponovna kupovina znači gubitak za centralnu banku, mada ona to može da doštampa. Drugi gubitak je od činjenice da se prodajom rezerv remeti prilagođavanje na platnobilansnu neravnotežu

bane said...

Pratim vaš blog par godina i moje oduševljenje je preveliko...Koristim ovaj komentar samo da se ulogujem za početak. Veliki pozdrav svim blogerima.

Jovan Galtić said...

End the Fed! ;)