Pages

29 September 2011

+1

Izgleda da Mandelova poseta nije bila uzaludna, neki domaći ekonomisti koji su bili protiv fiksnog kursa sada menjaju mišljenje. Dragan Đuričin piše:

To znači širenje spektra ciljeva monetarne politike na stabilnost cena drugih oblika aktive (uključujući i devize), strukturu proizvodnje, zaposlenost i dr. Monetarni model treba da se bazira na fiksnom kursu dinara (currency board). Ovo rešenje su predlagali domaći ekonomisti i privrednici ali i autoriteti kao što su S. Hanke i R. Mandel.

Jedino se ne bih složio sa ovim širenjem spektra monetarne politike. Ako se uvodi fiksni kurs onda to mora postati njen jedini cilj. Ostale lepe stvari će doći kao posledica, ali bilo bi opasno tretirati ih kao direktne ciljeve monetarne politike.

5 comments:

Nemanja said...

Djuricin je oduvek bio za fiksni kurs.

"I ekonomista Dragan Đuričin tvrdi da rešenje da se održava kurs uz intervencije iz deviznih rezervi na dugi rok nije održivo, već je pravo rešenje uvođenje "valutnog odbora"

Source

Slaviša Tasić said...

Ja sam jedino viđao njegovo izjašnjavanje protiv i linkovao nešto od toga ranije. Evo na primer:

link1: "Đuričin kaže da se sa grupom privrednika ne zalaže za fiksni, već za predvidiv kurs, koji bi morao da bude jasan donosiocima ekonomskih odluka u dužem periodu".

link2: "Dragan Đuričin, predsednik Saveza ekonomista, takođe smatra da je uvođenje valutnog odbora potrošena ideja. On je zagovarao stav da monetarna politika mora da ima nekoliko ciljeva i da osim ciljanja inflacije, Narodna banka mora da obezbedi i stabilan kurs, ali i da utiče na povećanje zaposlenosti."

Pavle Mihajlović said...

Dragan Đuričin je na predavanjima stalno govorio da je nama potreban fleksibilni kurs ali da NBS stalno prodaje devize kako bi ga branila da on samo malo i predvidivo depresira

Nemanja said...

Avaj, onda je on visestruka licnost.

Anonymous said...

A šta će biti sa evrom?A šta će biti sa evrom?