Pages

06 July 2011

Zabrinjavajuće

Izašao je novi izveštaj Evropske banke za obnovu i razvoj "Life in Transition". Pun je vrlo zanimljivih grafikona i podataka, a evo dva koja su mene posebno zabrinula (oba na strani 22.).


Ako ne vidite lepo, podrška tržišnoj privredi u Srbiji je treća najniža među ovim zemljama (niža je samo u Francuskoj i Letoniji) i opala je od 2006. sa recimo 45% na oko 28%. Drugi grafikon možda treba i više da nas zabrine - podrška demokratiji je u Srbiji niža od svih drugih zemalja, a takođe je dramatično opala, sa recimo 52% na 38%. Koliko je sve ovo uzrok, a koliko posledica ponašanja političara, nemam pojma.

PS. Tek pošto sam prošao kroz ceo izveštaj u potrazi za podacima koji se odnose na Srbiju, shvatio sam da na kraju izveštaja idu lepo rezimei po zemljama - sve što se odnosi na Srbiju se nalazi na 100. i 101. strani.

7 comments:

Anonymous said...

Podrška demokratiji, i podrška tržišnoj privredi, idu ruka pod ruku?

Marko Paunović said...

Deluje mi da je korelacija visoka, ali ima ociglednih izuzetaka, poput Francuske...

Nemanja said...

"Najbolji lek za komunizam je zaposlenost", rece jedan od vizionara iz Singapura.

Ako u Srbiji raste nezaposlenost, onda podrska demokratiji opada.

Saša said...
This comment has been removed by the author.
Saša said...

Meni je posebno zanimljivo da su Srbija i Azerbejdžan jedine dve zemlje koje "favour directing additional focus on the poor rather than health care or education". To može da znači dve stvari. Ili je Srbija ekstremno siromašna zemlja, u kojoj su ljudi na ivici gladi, pa je ovakva vrsta "pomoći" zaista i neophodna. Ili je Srbija puna bitangi koje ne vole da rade, pa umesto napornog rada i solidnih životnih uslova, biraju puko "preživljavanje", pod patronatom države.

Marko Paunović said...

Ili misle da bi "ulaganje" u zdravstvo i prosvetu bilo bacanje para? :)

VladimirV said...

DA LI STE ZADOVOLJNI NEUSPEHOM PRODAJE DRŽAVNOG DELA U TELEKOMU SRBIJE?
DA 74,7%
NE 15,4%
NEMAM STAV 9,9%