Pages

04 June 2011

Sljoba živi na Kosovu ravnom

Nakon što je Milošević uspeo da stvori državu Kosovu, sada mu se Kosovci revanširaju baštinjenjem njegove politike idiotskog inata. Odlučili ljudi da uvedu vize Kini i Rusiji, ali neće da kažu pravi razlog, nego se plaše izbeglica iz ove dve zemlje. Ne bi ovo bilo ništa čudno, ako uvedu vize i drugim zemljama kojima treba viza za ulazak u EU ili nešto slično, ali za sada prosperitetni bantustanci svih vrsta mogu bez problema da traže sreću na Kosovu.

No comments: