Pages

16 July 2010

Nulifikacija

Istoričar Tom Woods, sa Mises instituta, izdao je knjigu koju su mainstream istoričari počeli da napadaju i pre nego što je izašla: Nullification, How to Resist Federal Tyranny in 21th Century. Ideja je stara i seže do vremena ratifikacije Ustava i dalje u kolonijalnu prošlost - države imaju pravo da ponište protiv-ustavne zakone koje donese centralna Vlada, prekoračujući svoje eksplicitno navedene kompetencije. U dubljem smislu, doktrina "nulifikacije" je srednje rešenje između secesije i slepe poslušnosti: onaj ko je praktikuje ostaje u Uniji, ali rezerviše pravo da odbaci neke federalne zakone, odnosno odbija federalnu vladu kao konačnog sudiju toga šta je ustavno, a šta ne (uključujući i Vrhovni Sud). Ova doktrina sledi direktno iz originalnog razumevanje Ustava kao "kompakta" između nezavisnih država koje imaju pravo u svakom trenutku da povuku svoju saglasnost, i koje su zapravo nosioci suverenita. Ovde države upražnajvaju svoj suverentitet rezervisanjem prava konačnog tumačenja ustavnosti federalnih zakona.

Woods analizira kako je ova doktrina istorijski nastala i kako je korišćena. Najpre su je formulisali Jefferson i Madison 1798 čuvenim rezolucijama Kentakija i Virdžinije kojima se poništavaju delovi Zakona protiv pobune (Sedition Act) kojim se direktno kršio prvi amandman tj sloboda štampe. Kasnije je "duh 1798" korišćen na nebrojeno načina, od odbrane odbeglih robova u Viskonsinu, poništavanja carina u Severnoj Karolini, do protivljenja pomorskoj blokadi koju je uveo Jefferson u Novoj Engleskoj. Woods kaže da je to stara, časna tradicija konstitucionalnosti u Americi, da se ona koristi i danas (recimo, odbijanje država da poštuju federalne zakone o medicinskoj marihuani, nacionalnoj ličnoj karti, ograničenjima dozvole nošenje oružja itd). I dodaje da bi se ista procedura mogla koristiti i za nulifikaciju Obamacarea i drugih stvari.

Ne treba ni naglašavati kakav eksplozivni potencijal ima ova knjiga, jer pruža neku vrstu priručnika ljudima u Tea Party sa argumentima zašto zalaganje za prava država (koje i levičari i neokoni jednako napadaju kao izraz rasizma i neokonfedearlne filozofije) predstavlja bolji pristup u ostvarenju ograničene vlade od investiranja u u političke bitke na nacionalnom nivou. Poslednja trećina knjige je sastavljena od klasičnih tekstova koji podržavaju nulifikaciju, od Jeffersona i Madisona, preko Calhouna do čuvenog sudije Ushera itd. Ideja je jednostavna - pokušaji da se stane ukraj jačanju države u Americi nastojanjem da se izaberu pravi ljudi u Kongres i Belu Kuću nisu dali rezultate. Čak ni slavni Regan nije učinio ništa da preobrne taj trend ka velikoj državi: samo ga je privremeno usporio. Šta ako bismo umesto jalovih nada u reformu federalne vlade tu vladu dramatično oslabili, korišćenjem originalne doktrine američkog Ustava za jačanje moći država? Ako se više ne bismo trudili da vladu reformišemo u pravcu libertarijanizma, nego učinimo irelevantnom?

Knjiga je vrlo jeftina i može se kupiti za 16 dolara na Amazonu. Ja sam je pročitao za pola dana. Svako ko je i malo zainteresovan za Ameriku i američku politiku ne treba da želi 16 dolara, jer će mu knjiga vredeti 100 puta više od toga! Ovde je jedan intervju sa Woodsom gde on predstavlja svoju knjigu i njene osnovne teze u intervjuu sa "Zombijem" (Robert Murphy sa Mises Instituta koji glumi mainstream novinara).

No comments: