Pages

28 May 2010

Javna rasprava

Američko udruženje psihijatara je održalo javnu raspravu (koja se završila pre par dana), a vezano za dopunjavanje "The Diagnostic and Statistical Manual"-a, knjige u kojoj su definisane bolesti kojima se bave psihijatri.


Nasuprot tome, Američko udruženje fizičara ne pita javnost za mišljenje o supersimetriji, niti Američko udruženje ekonomista anketira javno mnjenje po pitanju osobina dinamičke stohastičke opšte ravnoteže. Toliko o pretvaranju da je psihijatrija nauka.


No comments: