Pages

09 February 2010

Nije nam se posrećilo

Konačno je uslišena jedna molba ekipe bliske Tr - ugašena je Agencija za MSP čiji rezultati su više nego upečatljivi. Nažalost, samo je promenjena tabla - nakon što je uspešno razvijen sektor MSP, prelazi se na poslove regionalnog razvoja. Promena imena, ali ne i suštine jedne birokratske organizacije i nije nešto što zavređuje preterano pažnje u zemlji koja je opsednuta fasadnim radovima na bespredmetnim institucijama. Dve stvari mi bodu oči, jedna je bezobrazluk, a druga je elementarno neznanje.

Bezobrazluk je da se decentralizacija uporno izbegava. AP Vojvodina se polako pretvara u decentralizaciju centralizacije uz intenciju da se vrši udvostručavanje institucija koje se bave sličnim poslovima traćenja para poreskih obveznika. Osnivaju se statistički regioni čija je svrha velika misterija, osim ako to nema neke veze sa presretanjem predpristupnih fondova EU. Tu je i mreža regionalnih državnih tela koja treba da udomi nove eksperte. Jedino niko da se seti da opštinama vrati imovinu otetu 1996. godine i da ih pusti da jedna drugoj konkurišu. Ali ko bi se onda bavio poslovima regionalnog razvoja?

Međutim, to su već poznate teme. Razlog ovog posta je laureat za kreativnu statistiku, Goran Džafrić. Kako je on došao do zaključka da bi se ako se nastave sadašnja demografska kretanja moglo desiti da u Beogradu živi 6-7 miliona stanovnika ne može objasniti ni najkreativnija statistika. Sa sve talasom izbeglih i raseljenih lica i očajnim životnim standardom tokom 1990-ih, broj stanovnika u Beogradu stagnira, a prosečna starost je dobrano premašila 40 godina. Odakle bi se mogla pojaviti armija koja bi došla u Beograd, čvrsto rešena da u njemu živi na ivici i ispod linije siromaštva, kako reče gore pomenuti Džafrić, je velika nepoznanica, kako brojka u zemlji koja ima jedva preko 7 miliona stanovnika, tako i rešenost da se ide u Beograd i u njemu propadne po svaku cenu.

Za kraj, ako je već hteo da daje smisao novom čedu srpske birokratije mogao je da nivo agregacije sa opština spusti na nivo mesnih zejdnica. Razlike u razvijenosti bile bi još veće, mada je i kod opština teško govoriti u regionalnim razlikama.

4 comments:

perica said...

Državu ne vredi napadati sa pozicija utilitarizma. Jer se ne radi o benevolentnoj instituciji. Država je zločinačko udruženje. Mafija se ne reformiše, ne decentralizuje, mafija mora da se davi.

Saša said...

Pa tako to država radi. Prvo izmisli neosnovani strah, pa se onda pojavljuje kao zaštitinik. Nije problem u izjavi dotičnog, nego što su ljudi u stanju da poveruju u jednu takvu očiglednu besmislicu. Sistemski problem rekao bih...

Saša said...
This comment has been removed by the author.
Goran Rakić said...

Vala slatko sam se ismejao na njegovu izjavu i Danas/B92 koji su to bez ikakvog komentara preneli. Pa ako su novinari ne znaci da im je mozak oduzet.

Kolega rece, ma on to planira par miliona imigranata, za svaki slucaj.

Vidim par dana kasnije na RTS-u je cifru umirio na 3-4 miliona, sto je takodje nerealno.