Pages

19 August 2009

Uzroci deficit fobije

Pošto strah od spoljnotrgovinskog deficita nije karakterističan samo Srbiju već se neretko može čuti i od makroekonomista u drugim zemljama, a često i MMF izrazi zabrinutost za njega, hteo sam da predložim moguće razloge iza raširenosti ove zablude. Zabluda o deficitu je dvojaka. Prvo, na spoljnotrgovinski deficit se gleda kao nešto samo sebi negativno, lošu statistiku, nešto što odslikava loše stanje ekonomije. Drugo, misli se da prisustvo deficita može dovesti do nekih još gorih posledica, da je on mogući uzrok nečega još goreg. Tako se često upozorava da je deficit "neodrživ", ili MMF izrazi zabrinutost ili pozove na oprez zbog deficita, uglavnom bez obrazloženja šta se to tačno može dogoditi ako se deficit ne smanji.

Prvi izvor deficit fobije je star nekoliko vekova. To je doktrina merkantilizma, po kojoj je međunarodna trgovina dobra ne zbog koristi od same razmene nego zato što zemlji donosi bogatstvo u zlatu. A pošto je tako, onda je jedino izvoz dobra stvar, a uvoz samo nužno zlo. Merkantilisti su predlagali mere za ograničenje uvoza da se zlato ne bi odlivalo iz kraljevstva. Protivnici ove škole, francuski fiziokrati ili "prirodnjaci", su primetili da se blagostanje zemlje ne ogleda u količini nagomilanog zlata nego u mogućnosti ljudi da zadovolje svoje potrebe. Razmena je sama po sebi korisna i to je svrha spoljne, kao i unutrašnje trgovine, a ne centralizovano gomilanje zlata. Adam Smith se slagao sa njima i njegovo Bogatstvo naroda je bila reakcija na rašireni merkantilizam. Ali merkantilizam nikada nije potpuno umro, ono što je nekada bio zlato sada su devizne rezerve u čvstoj valuti. Danas ga najviše ga ima kod Kine, koja izgladnjuje svoje građane, čuva kurs na nižem nivou od realnog da bi zbog nečega gomilala rezerve (ko zna šta je u glavama kineskog rukovodstva, ali politika je klasično merkantilistička.)

Treba dodati i da je ovakvo, merkantilno shvatanje instinktivno, prirodno, svojstveno ljudima koji ekonomiju nisu posebno izučavali i zato lako previđaju njenu važnu pouku da je korist od razmene uvek obostrana. Umesto toga, na trgovinu pogrešno gledaju kao na takmičenje, na igru sa nultim zbirom. Tako je Toma Nikolić svojevremeno tvrdio da sa Hrvatskom možemo imati slobodnu trgovinu, ali samo ako od njih uvozimo onoliko koliko njima izvozimo. Znači da je potpuno promašio poentu trgovine, kao i merkantilisti.

Drugi izvor zablude je mnogo skorija istorija. Bretonvudskim aranžmanom, kojim je 1946. osnovan MMF, uspostavljen je međunarodni sistem fiksnih deviznih kurseva. Sa fiksiranim kursom spoljnotrgovinski deficit stvarno može predstavljati problem i to nekoliko decenija jeste bio slučaj. Ako vam je kurs precenjen i ne odslikava tokove kapitala realno, imaćete stalne deficite. Takvi deficiti se moraju finansirati iz deviznih rezervi, kojih će onda biti sve manje jer kursnog prilagođavanja nema. A kada se rezerve tope možete ili tražiti zajmove i upadati u dalji problem, ili na kraju prilagođavanje izvršiti jednokratno, devalvacijom. U tom, i samo tom smislu, je spolnotrgovinski deficit razlog za zabrinutost. Ali, to je tako bilo nekada, uglavnom do pre nekoliko decenija, a u međuvremenu je većina zemalja, uključujući i Srbiju, prešla na fluktuirajuće kurseve. Kad je kurs fluktuirajući do ovog problema uopšte ne može doći, jer se prilagođava kurs, a ne veličina deviznih rezervi. Često, međutim, izgleda da MMF ili drugi zaborave na drugačiji kontekst, pa kad vide redovne deficite, automatski upozoravaju na opasnost koje ustvari uopšte nema. Ta anahronost je razlog zašto se na deficit i dalje gleda kao na opasnost koja može izazvati neki dalji problem. I zato retko čujemo kakav tačno je taj dalji problem -- jer njega prosto nema.

Treći razlog iza zablude je nerazumevanje uzročnosti. U poslednjih možda 30-ak godina, sve veći broj ne ekonomista ali raznih policy-makera, daje ogromni značaj fenomenu konkurentnosti u kontekstu spoljne trgovine. Misli se da je nacionalna konkurentnost važan faktor u tokovima međunarodne trgovine, i da je manjak izvoza u odnosu na uvoz pre svega posledica nedovoljne konkurentnosti zemlje. Ovo je pogrešno, jer deficit je, o čemu ima dosta u postu ispod, mehanička posledica priliva kapitala. Štaviše, konkurentnost je jedan potpuno promašeni koncept, koji u striktnom smislu uopšte i ne postoji. Konkurentnost na nivou zemlje nije ništa drugo nego produktivnost, što je drugi izraz za bogatstvo, razvijenost, GDP. Ali nivo produktivnosti nema nikakve veze sa trgovinom -- bogate SAD već 300 godina imaju najveće deficite, a mnoge siromašne zemlje imaju suficite. Konkurentnost, jednostavno, nije uzročno povezana sa trgovinskim tokovima, kao što je u poznatom eseju prvi primetio rani Paul Krugman. Ali zbog pogrešnog uverenja da konkurentnost utiče na tokove međunarodne trgovine, ljudi gledaju na deficit kao na posledicu slabe konkurentnosti, a onda na kurs i kretanje deviznih rezervi kao na posledice deficita. Zato se često čuje da se deficit "treba finansirati" -- kao da je on zadat nekim realnim faktorom (konkurentnošću), a mi ga onda moramo finansirati. U stvarnosti je obratno, deficit postoji bez obzira na konkurentnost, i postoji samo zato što je već nekako izfinansiran. A kad nema finansiranja, deficita neće ni biti, opet bez obzira na konkurentnost.

3 comments:

perica said...

Anarho-libertarijanski stav

Ukratko, anarho-libertarijanski stav je da državni aparat (država) predstavlja sofisticiranu varijantu stacionarnog bandita i konstantno krade i pljačka okupirano stanovništvo. Izvorno, uglavnom u davnoj prošlosti, ovo je bila očigledna realnost, ali je sa vremenom i u težnji da sopstveni život učini jednostavnijim a žrtve poslušnijim, bandit postao lukaviji i sofisticiraniji. Sporadična otimačina i pljačka zamenjena je redovnim obaveznim isporukama dobara (danak) kojima stanovništvo plaća "uslugu" uzdržavanja bandita od prolivanja njihove krvi. Pljačka više nije vršena uz primenu nasilja već uz pretnju nasiljem. Svakodnevni život bandita i okupiranog stanovništva s vremenom se sve više prepliću, bandit postaje samozvani zaštitnik i lider, obezbeđuje (iz plena pljačke) "dobre usluge" podanicima i najzad dopušta delimičnu samoupravu. Tokom čitavog ovog razvoja mehanizam pljačke se održava, menjajući modalitete i pojavne oblike ali ostaje u suštini isti - uzimanje legitimne svojine uz primenu ili pretnju silom. Ironija razvoja civilizacije je da je na sadašnjem nivou razvoja još uvek duboko ukorenjena zabluda o neophodnosti bandita, sada regrutovanih iz redova okupiranog stanovništva, metodom negativne selekcije - najgori šljam, koji bi u nekom srećnijem i pravednijem svetu gladovao i izumirao ili se pod hitno dozvao pameti, postaje najuticajnija interesna grupa - politička klasa. Ovu zabludu održava sam stacionarni bandit (u svom aktuelnom obliku - paternalistička država) oblikujući dečje umove dugogodišnjom dresurom (školovanje).
Anarho-libertarijanski stav većini stanovništva zvuči neverovatno radikalno i zastrašujuće - što je posledica uspešne dresure, najdugotrajnije i najupornije upravo za ljude koji se opredele za društvene nauke. Sasvim logično, svi postaju verni branioci i apologete sistema legalizovane pljačke.
Nameravam da redovno komentarišem teme o kojima ovde diskutujemo, eksplicitno sa pozicija anarho-libertarijanizma. Želim i nadam se da ću uspeti da pokažem da je anarho-libertarijanski stav realističan, logičan i stoga istinit. Takođe, hoću da pokažem da su i naizgled najkomplikovaniji, najmisteriozniji i najžilaviji društveni problemi, o kojima obično javno i jalovo raspravljaju takozvani "eksperti" društvenih nauka, u stvari i laiku sasvim razumljivi i rešivi, kada se sagledaju iz anarho-libertarijanske perspektive.

perica said...

Anarho-libertarijanski pogled na deficit fobiju

Najveći uspeh stacionarnog bandita je zamagljivanje razlike i granice između "nas" i "njih". Između stanovništva okupirane teritorije i okupatora - državnog aparata. Između žrtava i zločinaca. Anarho-libertarijanski stav odbacuje tvrdnju "država - to smo mi". U anarho-libertarijanskoj vizuri, državni aparat je banda zločinaca a stanovništvo - žrtva. Te dve klase su u stalnom ratu, krivicom agresora odnosno državnog aparata. Stanovništvo vodi odbrambeni rat, državni aparat - agresivni.
Izvor doktrine merkantilizma su interesi stacionarnog bandita. Stacionarni bandit sebe smatra gospodarom, dakle vlasnikom okupiranog stanovništva i svega što produktivne aktivnosti stanovništva proizvedu. Za stacionarnog bandita, izvoz je uvećanje bogatstva, uvoz je smanjenje. Za stacionarnog bandita, trgovina jeste takmičenje i igra sa nultim ishodom - ili će dobiti on ili stacionarni bandit sa kojim trguje. Međutim, za stanovništvo je trgovina igra sa ne-nultim ishodom, odnosno obogaćuje obe strane. Isto tako, za stanovništvo je razmena sama po sebi korisna i predstavlja svrhu trgovine; za stacionarnog bandita (državni aparat), svrha trgovine jeste centralizovano gomilanje zlata/deviznih rezervi.
Treba li nakon ovoga uopšte reći da "konkurentnost na nivou zemlje" naravno ništa ne znači stanovništvu ali da i te kako ima značenje za državni aparat? Države tj. stacionarni banditi jesu u međusobnoj konkurenciji.Što je stacionarni bandit primitivniji (Toma Nikolič, kinesko mudro rukovodstvo), to su merkantilističke inklinacije eksplicitnije. Istovremeno, to je objašnjenje žilavosti i odbijanja doktrine merkantilizma da ode na đubrište istorije - sve dok je u životu poredak kome je merkantilizam srednje ime, druga priroda. Tu nema misterija i velikih otkrića, stvari su jednostavne, očigledne.

Vlada said...

Uf, Perica prži u serijama..