Pages

15 July 2009

Problem je neizvesnost

Boško Mijatović ima tekst u današnjoj Politici u kojem kritikuje način donošenja propisa u Srbiji. Naime, postala je uobičajena praksa da parlament donese zakon u kojem manje-više ne piše ništa, ali se zato daje vladi nadležnost da nešto radi, kroz raznorazne godišnje programe, strategije i slična dokumenta.

Boško osnovni problem vidi u tome što vlada preuzima posao parlamenta, ali meni lično to nije problem. Mislim, da se ne lažemo, parlament i onako ne učestvuje u pisanju propisa. Osnovni problem sa ovakvim pristupom, po meni, je neizvesnost.

Boško navodi dobar primer - Zakon o poljoprivredi. Recimo, vi ste poljoprivrednik koji razmišlja šta će da zasadi i koju stoku će da gaji. Idealna situacija bi bila kada bi ste mogli da pogledate u zakon, vidite koja su vam prava i obaveze, šta država i koliko subvencioniše, i na osnovu toga donesete odluku. Ovako, sve dok vlada ne donese program podrške poljoprivredi za narednu godinu, vi u stvari nemate pojma kakva će biti politika.

Dakle, ja mislim da je to pravi problem, a ne to što vlada "dalekosežno menja karakter političkog sistema u Srbiji".

1 comment:

Lazar Antonić said...

Marko kakav si ti student prava kada cak i podelu vlasti posmatras iz ugla investicione klime. Neizvesnost je posledica, a pravi problem je ipak ekstremno centralizovana vlast.