Pages

28 March 2009

Kako zakrpiti rupe?

Posle svake zime, ulice i putevi su puni rupa. Budući da će Republika, kao meru štednje, smanjiti transfere lokalnim samoupravama, verovatno ćemo lomiti kola negde do avgusta.

Rešenje za rupe može biti i tržišno - reklamiranje. Naime, KFC je preuzeo na sebe obavezu da zakrpi rupe u Luisvilu u Kentakiju, a grad im dozvoljava da na asfalt stave svoj logo.


1 comment: