Pages

20 February 2009

U prahu

Saša Dragin će da traži od robnih rezervi da kupe određene količine mleka da bi se stabilizovalo tržište koje je navodno upropastila prethodna vlada koja je dozvolila interventni uvoz mleka u prahu. Prvo, uvoz mleka je dozvoljen posle višenedeljnih kritika zbog najviših cena mleka u regionu. Drugo, osnovni razlog za postojanje robnih rezervi ne bi trebalo da bude stabilizacija tržišta, već čuvanje zaliha za slučaj vanrednih situacija (o čemu smo već pisali).

Dragin bi mogao da se malo više trudi da pomaže svim građanima Srbije nižom cenom mleka, umesto što se isključivo zalaže za zaštitu proizvođača. Nažalost, posao ministra poljoprivrede je očigledano samo da udovolji zahtevima poljoprivrednika.

1 comment:

Vlada said...

Klin se izbija klinom, mamurluk se leci rakijom, a kriza prahom :)