Pages

23 February 2009

Mit meseca

Ustav Srbije očigledno NE zabranjuje izručenje građana, samo što se niko nije setio da pogleda:

Ali, reći će skeptici, Srbija ne može da izruči Kovačevića, jer Ustav zabranjuje izručenje domaćih državljana. To je sasvim netačno. Takvu odredbu zaista su sadržavali stari Ustav Srbije iz 1990. i Ustav SRJ iz 1992, ali novi Ustav Srbije iz 2006. nijednom rečju ne zabranjuje izručenje domaćih državljana. Takve odredbe u Ustavu jednostavno nema.

To je pravnik Marko Milanović u Peščaniku, a za dezert preporučujem Peru Lukovića.

1 comment:

Slobodan said...

To je poznato, nije nikakva tajna da u Ustavu nema ni reči o ekstradiciji. Znači, dozvoljena je. Međutim, komplikacije su u ZKP koji je krajnje restriktivan i traži postojanje odgovarajućeg bilateralniog ugovora.

Mnogo je više magle u javnosti oko obaveze novinara da čuva svoj izvor informacija. Taj član Zakona o javnom informisanju se namerno falsifikuje, tj. citira samo do zapete ne i posle. Evo ga:

Novinarska tajna

Član 32.
Novinar nije dužan da otkrije podatke u vezi sa izvorom informacije, osim ako se podaci odnose na krivično delo, odnosno učinioca krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora najmanje pet godina.

Dakle, u određenim slučajevima novinar je dužan otkrije izvor.