Pages

24 January 2009

Videla žaba...

Zna li uopšte Vlada Srbije šta radi? Videvši da to rade neke druge zemlje, Cvetković je najavio paket pomoći privredi od 100 mlrd dinara da bi se prevazišla recesija.

Politike koje SAD i neke evropske zemlje sada sprovode su kejnzijanske, što znači da je njihova glavna ideja da se ekspanzivnom fiskalnom politikom podstakne tražnja. Ekspanzivna fiskalna politika je drugačije rečeno ulazak u budžetski deficit, odnosno zaduživanje ili odricanje od buduće potrošnje, u zamenu za sadašnju potrošnju. Bez obzira što to nije dobro trajno rešenje, to je ideja iza kejnzijanske politike. Zato što navodno ne može da se ublaži ekspanzivnom monetarnom politikom zbog lošeg funckionisanja kreditnog tržišta, recesija se ublažava ekspanzivnom fiskalnom politikom. Otuda stimulusi.

A Vlada Srbije potpuno promašuje temu i ne ulazi ni u kakav fiskalni deficit, jer je sama sebe prethodno ograničila sporazumom sa MMF-om, i umesto toga jednostavno odlučuje da deo budžeta preusmeri na pomoć privredi. Dakle nije u pitanju ekspanzivna fiskalna politika, nego prosto budžetska potrošnja na pomoć privredi zato što se misli da država može da pomogne privredi. Ako to tako može da funkcioniše, zašto i do sada nisu pomagali privredi, kreditirali, mešali se u posao banaka i određivali prioritete? Nije im bila potrebna recesija, mogli su jednostavno da svojim merama podstiču privredu da ostvaruje fenomenalan rast.

Da je Vlada sada rekla da će povećati potrošnju i deficit, to bi bilo razumljivo. Ne i ispravno, ali eto po kejnzijanskom receptu po ugledu na druge zemlje i u svrhu kratkoročnog ublažavanja recesije dok ne stigne račun. Ali oni ne rade to nego samo povećavaju državnu ulogu i čak vode obrnutu fiskalnu politiku. Ako ima neke fiskalne politike onda je to restriktivna, jer je deficit ograničen, a nagoveštava se i mogućnost podizanja PDV-a. Obe politike su pogrešne, kejnzijanska i ova Vlada Srbije, ali razlika između njih je što zapadne zemlje postupaju po makroekonmskom receptu iza kojeg barem stoji ideja fiskalne ekspanzije kako privremene reakcije na recesiju. A Vlada Srbije ne vodi fiskalnu politiku nego prosto preusmerava budžetska sredstva u dirigovanje privredom, misleći da će doneti bolje odluke nego banke i firme same. To nije čak ni kejnzijanizam.

1 comment:

alektrich said...

Moramo im, barem, priznati originalnost. ;)