Pages

06 December 2008

A Slaviša se češlja

Prema Komitetu za zaštitu novinara trenutno u zatvorima u svetu sedi 125 novinara. Interesantno je da 45 procenata čine blogeri.

1 comment:

Vanja said...

A ostalih 80 su masovne ubice?