Pages

08 December 2008

Ekonomska geografija

PowerPoint koji će Paul Krugman predstaviti prilikom prijema Nobelove nagrade. Evo i dva naša posta o njemu posle nagrade.

1 comment:

passenger said...

Ostavljam sudove o Krugmanu kao ekonomisti ljudima koji imaju obrazovanje iz ekonomije (kao što je Marko), ali ovo u svakom slučaju deluje zanimljivo.