Pages

14 November 2008

Plate i penzije

Konačno je postignut dogovor sa MMF-om. Mada, ispravnije bi bilo reći da su se konačno članovi Vlade dogovorili. Dogovor sa MMF-om je, u stvari, postignut još pre par nedelja, a sastoji se u jednom jedinom broju - maksimalni deficit 1,5% BDP-a. Poslednjih dana je MMF samo posredovao u dolaženju do odgovora na pitanje - a kako da dođemo do tih 1,5%, imajući u vidu sve što smo obećali?

Postignuti dogovor je solomonsko rešenje, koje će omogućiti da svi donekle sačuvaju obraz - povećanje penzija će ostati na snazi, ali će one biti nominalno zamrznute sledeće godine, dok će plate u javnom sektoru biti samo usklađene sa predviđenom inflacijom. Naravno,daleko od idealnog rešenja, ali verovatno nije moglo bolje.

Zanimljivo je da čak ni zamrzavanje plata i penzija neće biti dovoljno da se ostvari cilj od 1,5% deficita, imajući u vidu ovogodišnje vanredno povećanje penzija, ali i početak sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dil sa FIAT-om i planirani početak radova na završavanju autoputeva ka Makedoniji, Bugarskoj i Mađarskoj.

Sve to znači da je potrebno dodatno uštedeti negde drugde, odnosno povećati neke poreze. Koliko vidim, predlog je da se znatno smanje različite subvencije, kao i da se dodatno povećaju akcize.

Takođe, izgleda da je plan da konsolidovana javna potrošnja ne pređe 42%, odnosno da bude nešto niža nego ove godine.

No comments: