Pages

07 October 2008

Efekti fleksibilnosti

Razgovor između predstavnika države ("A") i predstavnika jedne velike privatne banke ("B") kojem sam nedavno prisustvovao:

A: Smatramo da je došlo vreme da NBS počne da vodi nešto fleksibilniju politiku deviznog kursa, to bi sigurno pomoglo našem platnom bilansu.

B: Mi mislimo da bi fleksibilniji devizni kurs značio apresijaciju i da bi odmogao vašem izvozu i dodatno povećao uvoz.

Da pojasnim. "Država", kao i velika većina ekonomista i privrednika, smatra da NBS ne dozvoljava da dinar depresira, odnosno da održava dinar na nerealno visokom nivou. Ovaj bankar smatra da NBS ne dozvoljava da dinar apresira, odnosno da je dinar i dalje nerealno slab.

2 comments:

Lazar Antonić said...

Sta mislis ko je u pravu?

Marko Paunović said...

Nemam pojma.

Nisam siguran da NBS ima bilo kakvu politiku kursa, u smislu "necemo pustiti da dinar padne (poraste) ispod (iznad) nekog nivoa".

Cini mi se da je njihov cilj samo da sprece velike dnevne fluktuacije kursa.