Pages

18 September 2008

Kolaps, kaže DSS

Doktor Nenad Popović, profesor "Osnova menadžmenta globalnih korporacija" na Uverzitetu Lomonosov. najmlađi predsednik "Partizana" u istoriji i glavni ekonomista DSS-a,  o početku primene SAA-a kaže:

"Jednostranom primenom Privremenog sporazuma Vlada Srbije bi direktno ugrozila opstanak domaće privrede, ostavljajući je nezaštićenom pred najoštrijom konkurencijom iz inostranstva, ocenio je Popović u saopštenju.

"Srpska privreda našla bi se pred kolapsom, a hiljade gradjana bi ostalo bez radnih mesta", ukazao je on i naveo da bi pad cena robe iz uvoza uticao i na povećanje spoljnotrgovinskog deficita, koji je sada jedan od najvećih problema srpske ekonomije. "

I sve to samo zbog toga što bi sporazum, umesto da počne da se primenjuje još 1. januara 2007. (na šta su svojevremeno pristali Samardžić, Bubalo i Parivodić, kao članovi Saveta za evropske integracije) počeo da se primenjuje krajem 2008.

No comments: