Pages

28 August 2008

Let iznad Tomičinog gnezda

Čitao sam intervju Tomice Milosavljevića u Politici (koji zaslužuje poseban komentar) pa sam odlučio da prelistam i Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Malo sam se iznenadio što po tom Zakonu građani Srbije mogu na neograničeni vremenski period biti lišeni slobode na zahtev lekara. Ne treba im čak ni odobrenje porodice, što je čini mi se neophodno u Americi. Član 44. kaže:

Ako doktor medicine, odnosno specijalista psihijatar, odnosno specijalista neuropsihijatar proceni da je priroda duševne bolesti kod bolesnika takva da može da ugrozi život bolesnika ili život drugih lica ili imovinu, može ga uputiti na bolničko lečenje, a nadležni doktor medicine odgovarajuće stacionarne zdravstvene ustanove primiti na bolničko lečenje bez pristanka samog bolesnika u skladu sa zakonom, s tim da narednog dana po prijemu, konzilijum stacionarne zdravstvene ustanove odluči da li će se bolesnik zadržati na bolničkom lečenju. O prijemu bolesnika iz stava 1. ovog člana stacionarna zdravstvena ustanova dužna je da u roku od 48 sati od dana prijema bolesnika obavesti nadležni sud.

Naravoučenije: Ne ljutite doktore jer imaju veća ovlašćenja od policije. Mogu da vas uhapse i drže u zatvoru bez sudske presude.

PS: Stari post na ovu temu.

No comments: