Pages

06 August 2008

Balon?

Investitori pišu da je ulaganje u nekretnine siguran dobitak. Možda su u pravu, ali čudi me da niko i ne pomišlja na mogućnost precenjene vrednosti nekretnina u Beogradu. I to posebno sada kada se ispostavilo da su cene nekretnina u Americi, Irskoj, Španiji i drugim zemljama Evrope bile prenaduvane. Balon niko ne može da predvidi, ali pomislili bi da su ova iskustva podsetila da cene nekretnina ne moraju da rastu u nedogled.

Glavni razlog za visoke cene stanova je ograničenje ponude od strane Direkcije za građevinsko zemljište, dok je na strani tražnje rast cena je bio stimulisan jeftinim stambenim kreditima, subvencionisanim od države. Tržište zato nije potpuno slobodno nego dosta zavisi od ponašanja države i posebno gradskih vlasti, ali za početak primetno je da su cene u Beogradu već prestigle cene drugih evropskih prestonica. Takođe, postoji i velika disproprcija između renti i cena nekretnina. Cene su rasle mnogo brže od renti, a jedan mogući razlog za to je da su cene špekulativne, odnosno formirane ne na realnim faktorima nego na očekivanju njihovog daljeg rasta. Pa se iz straha (ili u nadi) daljeg rasta ne pita za cenu.

Zanimljivo je da posle ovolikog rasta niko i ne pominje mogućnost da je u pitanju balon. U berzu se sumnjalo mnogo pre nego što je počela da stagnira ili pada, a od nekretnina se zbog nečega očekuje da beskonačno rastu.

1 comment:

andreas breme said...

Dana Popovic ponovo pise u politici, imate dva njena teksta, odlicni su, evo linka za jedan...

Dana Popovic