Pages

06 August 2008

Da neko ne pomisli

MMF, tržišni fundamentalista, je još jednom, kao i prošle godine, opomenuo Japan da podigne poreze. Dosledno.

3 comments:

alektrich said...

Nisam znao da je MMF nadležan da pruža savete o fiskalnoj politici. Mislio sam da je specijalizovan za spoljnotrgovinsku, ali eto...

Slaviša Tasić said...

Napravljen je da bi se bavio deviznim kursevima, u vreme kad su bili fiksni pa se stalno postavljalo pitanje devalvacija i revalvacija, potcenjenosti i precenjenosti... A onda je vremenom poceo da se bavi celokupnom ekonomijom.

Ivan Jankovic said...

Sada se bavi i globalnim upravljanjem finanijskim krizama. Takoreci zametak buduceg globalnog Ministarstva finansija (WB bi verovatno bila Ministarstvo za "socijalnu politiku i odrzivi razvoj").