Pages

26 July 2008

Deflacija

Danas je popularno govoriti o povećanju cena. Ali ne rastu sve cene. Neke i padaju. Značajno. Imajući u vidu da je inflacija u Americi za prethodnih deset godina porasla preko 30 kao i da su zarade porasle skoro 40 procenata smanjenja postaju još dramatičnija.

No comments: