Pages

31 August 2007

Kriza rizičnih kredita

Komentator je ostavio ovaj link za lošu vest: Bush je objavio plan za spašavanje hipotekarnih dužnika. To što se dešava ovih dana u SAD, a proširilo se i na Evropu, zovu sub-prime kriza. Sub-prime je drugo ime za loše kredite, kredite sa visokim rizikom. Banke su prethodnih godina davale mnogo rizičnih kredita, ne obraćajući dovoljno pažnje na dohodak dužnika i njegov potencijal za vraćanje. U isto vreme, Fed je još od 2001. držao nisku kamatnu stopu da bi se predupredila privredna recesija. U poslednjih godinu-dve, zbog straha od inflacije, Fed je počeo da povećava kamate.

Taj rast kamata se međutim odrazio na hipotekarno tržište, jer mnogi koji su uzeli zajmove sada više ne mogu da ih vraćaju. To je izazvalo finansijsku krizu, jer su zbog velikog broja rizičnih kredita investicione banke počele da propadaju. A pošto se finansijske krize obično šire, zavladao je opšti strah od nedostatka likvidnosti, kamate na međubankarske zajmove su još više porasle, to se odrazilo na berzu, i tako dalje.

Fed je već reagovao smanjenjem kamata, što treba da upumpa novu likvidnost. A sada je reagovao i predsednik, koji je smislio jedan populistički plan da pomogne dužnicima. Bush će plan predložiti Kongresu, a ne sumnjam da će ga demokratski Kongres prihvatiti.

I Fedovo smanjenje kamata i Bushov plan su pogrešni potezi. Fed samo upumpava dodatni novac, što će ili izazvati inflaciju ili će ubrzo biti potrebno ponovo povećati kamate da bi se inflacija sprečila, a to samo može izazvati još jednu sličnu krizu. Drugo, izlaženjem u susret fondovima koji su zarađivali na visokom riziku, Fed kažnjava one koji su sve to vreme bili konzervativni i odricali se veće zarade. Time se onda ohrabruje rizik i stvara moralni hazard -- hajde da od sada rizikujemo, jer ako dobijemo zaradićemo, a ako izgubimo Fed će pomoći.

Bushov plan takođe stvara moralni hazard, kod dužnika. Država će garantovati za sve koji kasne sa otplatom hipoteka. To je popularan potez jer će mnogi biti spašeni, ali umesto da sami snose rizik svojih odluka, kupce nekretnina spašavaju svi ostali koji nisu ulazili u rizik i koji zbog toga možda nisu kupili kuću. I naravno, kada se neodgovornost subvencioniše, to onda pre ili kasnije izaziva novu takvu krizu.

No comments: