Pages

20 June 2007

Društveno korisna greška

Teško je reći šta će biti sa DS-ovim obećanjem - "100 evra po hektaru". Ukupni budžet Ministarstva poljoprivrede je povećan samo sa 19 na 21 milijardu dinara, što znači da se učešće "agrarnog buddžeta" u ukupnom budžetu smanjilo. Koliko ja vidim, ukinute su "mere za unapređenje sela" i skoro sve pare su prebačene u liniju "subvencije za unapređenje poljoprivrede". Ta konkretna linija je povećana sa oko 6, na preko 11 milijardi dinara.

Ako ja to dobro tumačim, ukinuti su programi koji su imali nekog smisla (recimo, sufinansiranje izgradnje seoskih vodovoda), a sve pare će se trošiti na "unapređenje poljoprivrede". Izgleda i da razmišljaju o vraćanju premija za žito. Nažalost, namena para sa ove linije se utvrđuje uredbom, tako da dok se uredba ne usvoji nećemo znati na šta će pare biti utrošene.

Prilično je jasno da para za sto evra po hektaru nema, što je naravno dobro. Taman sam hteo da pohvalim novog ministra poljoprivrede što direktno krši predizborno obećanje, ali sam čuo drugu priču koja je izgleda tačna (imam potvrdu od dva nezavisna izvora). Naime, kada je pravljen budžet, u Ministarstvu poljoprivrede su uneli pogrešnu formulu u Excel tabelu, koja je dala da je ukupan iznos budžeta 35 milijardi dinara i ministar se sa time složio (otprilike, u ukupan zbir je uneta jedna budžetska linija i sve njene podlinije). Kada je takav predlog stigao u finansije, oni su uočili grešku i ispravili. Ministar poljoprivrede je tek na sednici Vlade video da mu je predloženi budžet samo 21 milijarda, ali je tada bilo suviše kasno da se bilo šta menja.

Da je cela ova priča donekle tačna, govori i ovaj intervju koji je ministar dao pre dve nedelje, a iz koga sledi da je očekivao da će budžet biti veći od 30 milijardi.

No comments: