Pages

22 August 2012

Srbija zemlja bez korupcije

Ako je neprijavljivanje vlasništva nad jednom desetinom stana od 63m2 najveći slučaj korupcije u Srbiji, onda korupcije u Srbiji nema. Ako je neprijavljivanje sticanja imetka od cca 10.000 EUR najveće dostignuće Agencije za borbu protiv korupcije, i oni mogu na jedan duži odmor. Glupavo je jer se vrlo lako može dokazati da ovde nema nikave zle namere pošto se takav imetak može lako steći sa dve natprosečne plate (na koje su svakako plaćene sve obaveze državi) ili steći na druge legalne načine te da je u pitanju beznačjna nemarnost.

No comments: