Pages

07 June 2012

Kritika fiskalnog stimulusa

Jeffrey Sachs je objavio predlog za izlazak iz krize u FT. Većina teksta se svodi na kritiku stimulusa, za koji ttvrdi da je pokušan i da ne funkcioniše. Navodi MMF podatke prema kojima je američki budžetski deficit od 2.7% BDP 2007. porastao na 13%, 10.5% i 9.6% u naredne tri godine a javni dug je porastao sa 48% na 80%. On tvrdi da uprkos velikom rastu javnih rashoda nije kreirana veća privatna potrošnja jer su građani, ali i lokalne vlasti, veći deo novca prebacile u štednju. Da su pitali Rikarda pre 220 godina isto bi im rekao.

Sve u svemu odlična kritika kejenzijanske politike. Nažalost, Sachs onda daje svoj predlog za izlazak iz krize koji se otprilike svodi na promociju održivog razvoja razvijanjem novih tehnologija kojim bi se unapredio kvalitet života (?!) a sve to naravno finansirano dugoročnim povećavanjem poreza. Pročitajte samo prvih 10 paragrafa, osim ako trenutno ne pregovarate o formiranju vlade u kom slučaju vam ostatak teksta može poslužiti kao inspiracija za ekspoze. 

1 comment:

Nemanja said...

Nedostaje nam pohvala mera stednje u Grckoj :)