Pages

23 May 2012

Stabilan kurs

Ponovo omiljena mantra centralnih bankara:
Za stabilan devizni kurs potreban je samo jedan uslov, a to je jaka privreda.

Ne, ne i ne. Za stabilan devizni kurs potreban je samo jedan uslov, a to je politika stabilnog deviznog kursa. Možete biti najsiromašnija zemlja na svetu i opet imati stabilan devizni kurs. Ne morate uopšte imati nikakvu privredu, možete biti skupljači plodova ili nomadska zajednica, za stabilan kurs potrebno je samo voditi vrlo jednostavnu politiku stabilnog deviznog kursa -- domaću valutu štampati samo na osnovu ulaska deviza u zemlju. To je taj jedan uslov. Privreda je irelevantna.

Kad smo već kod stabilnog kursa, kakva su očekivanja kretanja dinara? Danas i juče je država prodala obveznice u dinarima i u evrima, slične ročnosti. Kod evro obveznica kamatna stopa je bila 6.19%, kod dinarskih 14%. Kamata na dinar je kamata na evro plus očekivani pad dinara. To u praksi znači da ako je evro danas 114 dinara, tržište očekuje da za godinu dana bude oko 123 dinara, za dve oko 133. Čak i ako evro dalje potone, tržište očekuje da dinar padne još niže od njega.

4 comments:

Anonymous said...

"domaću valutu štampati samo na osnovu ulaska deviza u zemlju"

:)

Drugim rečima, budi poslušan mali batica, i nemoj misliti, niti raditi ono što ja radim.

Jovan Galtić said...

Da, ali njihova paradigma je da "monetarnom politikom" stimulišeš privredu, pa onda dinar "mora" da pada da bi se stimulisao izvoz, spasavale državne banke, preduzeća i slično.

Znači, ako privreda nije jaka oni "moraju" to da rade... Da ih ne bije maler...

Anonymous said...

Uz cb sve su banke državne, titulari su nebitni. Faktičko vlasništvo ide iz državno-političkog kruga u finansijski, ili obrnuto, da bi se na kraju poistovetili. CB je velika majka koja porađa čudovišta stalno, bila ona berzanska, ili "preduzetnička".

"Savet kasti"
Ne štampajte kintu prebrzo, nego u skladu sa međunarodnim (eu) standardima. Čeda kaže da je Toma oborio kurs dinara, da bi potom pričao o odgovornosti :)

Zna li ko šta je Mr. Zero?

Vlada said...

NBS je u periodu jan2011-mar2012 ubacila 35 milijardi dinara gotovog novca.

E sad da li to ima neke veze..