Pages

02 April 2012

Bajate ideje

Ne preziva se čovek bez veze Bajatović:

Privreda je ostala bez novca i ja bih naterao banke da je kreditiraju po povoljnim kamatama. Takođe bih koristio devizne rezerve za projekte u privredi, čak i štampao novac jer verujem da to ne bi podiglo inflaciju.

Koja je ideja najbajatija:

1. Ova da štampanje para ne dovodi do inflacije?
2. Ova da država treba da tera banke da kreditiraju privredu po povoljnim kamatama?
3. Ili ova o "aktiviranju" deviznih rezervi?

2 comments:

Pavle Mihajlović said...

Ok, Marko, opet si me pretekao. Ali ovaj put si i naslov ukrao... Stršno!!! :)

Marko Paunović said...

Ovaj put nas je obojicu pretekao Sasa. :)