Pages

06 March 2012

Sachs v. Easterly

Jeffrey Sachs je pre neki dan objavio svoju kandidaturu za novog predsednika Svetske banke.

Bill Easterly sada objavljuje svoju ne-kandidaturu: samo ne imenujte mene!

No comments: