Pages

24 February 2012

Mladi i stari

Stopa aktivnosti (broj ljudi koji ima ili traži posao u odnosu na ukupan brolj ljudi) i stopa zaposlenosti (broj zaposlenih u odnosu na ukupan broj) u Srbiji su rekordno niske, to svi znaju. Ali, pretpostavljam da će sledeći grafikon za nekoga predstavljati iznenađenje. Na njemu je data stopa aktivnosti po starosnim grupama u Srbiji i EU.


Sa grafikona se može lako videti da u centralnim grupama (30 do 50 godina) stopa aktivnosti u Srbiji ne odstupa mnogo od one u EU. Ali, među mlađima od 30 i starijima od 50, ta odstupanja su znatna. Za mene je ovo bilo iznenađenje - očekivao sam naravno nižu stopu aktivnosti, ali sam očekivao da ona bude manje-više niža svuda. Suštinski, iznenadila me je relativno visoka stopa aktivnosti "u sredini".

Ako umesto stope aktivnosti posmatramo stopu zaposlenosti, odstupanja su na svim nivoima nešto veća (zbog više nezaposlenosti u Srbiji), ali je opet situacija posebno loša na krajevima rasporeda. Jednostavno, mladi i stariji u Srbiji rade mnogo manje nego mladi i stari u Evropi. Izuzetak su veoma stari (preko 65 godina), pretpostavljam zbog poljoprivrede.


E sad, treba biti svestan da i u Evorpi ima zemalja koje su slične nama, a ima i veoma različitih. Evo, recimo, podataka za zaposlenost u grupi od 20-24 godine za zemlje EU i još neke zemlje koje prati Eurostat:


Sa jedne strane imate zemlje poput Holandije, Švajcarske, Islanda ili Austrije, sa stopama zaposlenosti koje su preko 70%, a sa druge strane imate zemlje poput Grčke, Srbije i Makedonije gde su stope ispod 30%.

Slično važi i za grupu 50-54 godine:


Švajcarska, Švedska, Češka, Island, Norveška, Austrija, Finska, Nemačka, Danska, Francuska, imaju stope zaposlenosti od po preko 80%, dok je u Srbiji, Makedoniji, Malti i Turskoj taj broj ispod 60%.

Ovi brojevi nam nešto govore, ali šta tačno? Nisam siguran, mnogo je mogućih objašnjenja. O tome možda u nekom sledećem postu.

No comments: