Pages

24 February 2012

Bilateralni monopol, štrajkovi i BATNA

Slavišin post navodi trenutni problem u pregovorima između Sudana i Južnog Sudana kao primer obostranog monopola. Između ostalog, kaže da se "retko u praksi sreće takav slučaj".

Meni se čini da to nije baš tako retko - praktično svaki štrajk predstavlja situaciju obostranog monopola, naročito ako Zakon o štrajku (kao u Srbiji) poslodavcu zabranjuje da angažuje druge radnike dok su radnici u štrajku. Poslednji primer toga je bila situacija na TV Avali, a mnogo veći i zanimljiviji slučaj je bio nedavno završeni lockout u NBA ligi.

Verovali ili ne, postoji "nauka" koja se bavi upravom ovim stvarima - negotiation theory. Naravno, praktični dometi ove teorije nisu veliki, ali mi se čini da ima nekih teorijskih koncepata koji su relevantni. Skeptik bi rekao da su samo našli matematički način da zapišu ono što znaju svi trgovci.

Jedan od takvih koncepata je BATNA, skraćenica od best alternative to a negotiated agreement. Koncept BATNA-e dakle znači procenjivanje koje su mogućnosti obe strane u pregovorima ukoliko se sporazum ne postigne. Razlika između dogovora i BATNA onda odslikava u dobroj meri pregovaračku poziciju obe strane. Kao što i Slaviša kaže, BATNA za Sudan nije toliko loša - bolje bi im bilo sa prihodom od transporta, ali i ako ga ne bude, neće propasti. Južni Sudan, sa druge strane, ima veoma lošu BATNA-u. Samim tim, možemo pretpostaviti da je Južni Sudan pod većim pritiskom, jer više gubi što se više sporazum odlaže.



Slična je bila i situacija sa lockoutom. Dok poslodavac štrajkom gubi samo profit, zaposleni gube svoj prihod. Stavite se u ulogu vlasnika nekog NBA kluba - za vreme štrajka praktično "samo" gubite profit koji bi ste zaradili da se utakmice igraju - imate nešto malo troškova, ali glavni trošak, plate igračima, ne isplaćujete. Možete tako da čekate dugo, odnosno razlika između dogovora i BATNA-e nije tako velika. Sa druge strane, ako ste košarkaš, vi gubite svoj celokupan prihod. Još ako pretpostavimo da prosečna karijera traje 10 godina, jedna izgubljena sezona vam umanjuje životni prihod za 10%, pa je razlika između vaše BATNA-e i sporazuma veoma velika. Zato su neki pretpostavljali da će postignuti dogovor biti mnogo bliže onome što su tražili vlasnici klubova. Ali, desilo se to da su mnogi igrači došli da igraju u Evropi i tako značajno popravili svoju BATNA-u i dodatno "otegli" pregovore.

3 comments:

Nemanja said...

Za vlasnike TV Avala je trebala BATINA da radi.

Ali kod nas BATINA ne funkcionise kako treba, pa imamo slucaj Bris Taton, Miljan Raicevic itd.

Slaviša Tasić said...

Bat'na:)

Срђан said...

Za Tv Avalu, konverzija duga.