Pages

10 January 2012

Podaci Poreske uprave

Prilično se prašine diglo oko objavljenih podataka Poreske uprave o najvećim dužnicima. Ja ove podatke uzimam sa velikom dozom rezerve, jer su, po mom iskustvu, ti podaci prilično nepouzdani.

Osnovni razlog je ogromna neažurnost Poreske uprave. Meni se negde 2009. godine desilo da, kada sam tražio od njih potvrdu da ne dugujemo za poreze, između ostalog sam dobio i podatak da smo u pretplati 200.000 dinara po osnovu poreza na fond zarada. Na moju konstataciju da taj porez ne postoji još negde od 2005. godine i da bi možda trebali da nam vrate te pare, ili da ih preknjižimo na nešto drugo, dobio sam odgovor: "Ma ne, naravno da niste u pretplati, nego još nismo proknjižili zaduženja."

Nedavno smo imali zanimljiv slučaj. Dobili smo opomenu da nismo platili porez na neki honorar. Mi proverimo sve i shvatimo da je Poreska uprava u stvari pogrešno unela podatke iz naše prijave (pogrešno su upisali bruto iznos honorara u mesto za poresko zaduženje). Na to su dodali zateznu kamatu za jedno 3 godine (pošto je honorar bio isplaćen još 2008. godine). Na našu žalbu su odgovorili sa, otprilike "Prihvata se žalba. Pošto je grešku napravio poreski obveznik, osnovni dug se briše, ali ostaje dug za kamatu." Zvao sam ih telefonom da se opet žalim, rekli su mi "Da, to je kolega uzeo tipski odgovor. Ništa ne brinite, sad sam vam obrisala i dug po osnovu kamate." Preko telefona.

Ali, najveći problem za koji znam ima jedna osoba koja je kupila firmu u privatizaciji i već 7-8 godina ne može da otpiše stare poreske dugove (nastale u periodu pre privatizacije, koji se brišu po osnovu Zakona o privatizaciji). Iako ih je on izbrisao iz svojih knjiga, nikako nije uspeo da ubedi Poresku upravu da ih i oni izbrišu. Koliko on zna, ti dugovi se i dalje negde vode, iako nema nikakvog zakonskog osnova. Uz redovne i zatezne kamate, ko zna o kojim parama se do sada radi. 

2 comments:

Anonymous said...

Kakva smešna "ustanova"!

MMiillaann said...

Миодраг Зец: "Ако једна држава признаје да се само у јавним набавкама изгуби годишње 800 милиона евра, у пословном простору још око 200 милиона евра, и ако се више од 50 одсто промета роба и услуга обавља без икакве контроле, онда је плаћање пореза постало довољна хуманитарна чланарина."