Pages

03 November 2011

Vlada li vlada?

Uz iznošenje razumnih delova naše antikrizne politike koji se odnose na nepovećavanje poreskih stopa, Božidar Đelić me je zaista rastužio. Ako vlada nije u stanju da uvode moderni IT u PIO i ako ima neko ko može da opstruira državu u tako trivijalnoj stvari, mi smo zaista u teškom problemu.

2 comments:

Marko said...

stice se utisak da
vladaju politicke partije kao nezavisni entiteti svako u svom domenu

Anonymous said...

Stice se utisak da neposredno vrse vlast, sto je protivno clanu 5, Ustava RS.