Pages

11 November 2011

Još malo o proćerdanim milijardama

Pisao je Marko, a pisao sam i ja, o nebuloznosti priče o 100 milijardi proćerdanih evra u poslednjih 10-ak godina. Mlađan Kovačević je izašao sa brojkom od 55 milijardi. I ta procena je podjednako lišena pameti.

Prvo, babe na jednu stranu, žabe na drugu. Ono što je došlo tako što su fizička lica dala fizičkim licima, pravna lica pozajmila fizičkim ili pravnim licima, pravna/fizička lica prodala/kupila jedna od drugih nije predmet analize. Svako zna da li više voli da ima pristojnu obuću, da ide na letovanje, ima firmu u Srbiji ili ulaže u nove prozore. Jedina gluplja stvar od države koja određuje šta će da se proizvodi je država koja određuje na šta će njeni građani da troše.

Dakle, možemo govoriti samo o sredstvima koja su završila na računu države. I to ne o prilivima, nego o razlikama priliva o odliva sredstava. Dakle moja računica je da su kandidati za proćerdavanje jedino i samo jedino prihodi od privatizacije + prirast zaduženosti Republike Srbije od 2000. godine, uključujući lokalne samouprave + prirast zaduženosti javnih preduzeća + otpis dugova - sredstva koja su utrošena da bi se saniralo neformalno zaduživanje režima Slobodana Miloševića kroz raubovanje infrastrukture i pljačku devizne štednje.

Potpisujem da je najveći deo ove vrednosti otišao na penzije, lokalnu infrastrukturu, otpremnine i dopuštanje da plaćanje usluga komunalnih preduzeća bude po principu doborovoljnosti. Verovatno je da ovo i nije najpametnija upotreba sredstava, ali tako je uvek kada država o njima odlučuje. U svakom slučaju, tvrdim da naprednjaci ne bi utrošili ova sredstva i za zrno pametnije sa današnjom pameću (sa onom od pre tri godine građani bi ih najurili govnjivim motkama posle 12-16 meseci pa ne bi dugo ni bili u prilici da to čine). Dakle, da je bilo lošeg trošenja bilo je, građani su uglavnom sami to tražili, a što se mene tiče mnogo je i da raspu milijardi dinara za 10 godina, a kamoli evra. Uostalom, većina onih koji pričaju o milijardma evra tako strastveno nije zaradila ni svote koje se mogu meriti u stotinama hiljadama.

No comments: