Pages

10 August 2011

Protesti u Izraelu

Preko 250 000 ljudi izašlo je u Tel Avivu, Jerusalimu i drugim jevrejskim gradovima da protestuje protiv loše ekonomske situacije. Situacija je, između ostalog, - stopa ekonomskog rasta od 4.8% i stopa nezaposlenosti od 5.7% (šta bi prosečan Amerikanac ili Evropljanin dao za takvu "krizu")! Međutim, cene rastu, i demonstranti ne misle da centralna banka sa svojim štampanjem para ima neke veze sa tim. Oni krive "divlji kapitalizam" i traže narodnu republiku Izrael. Evo nekih zahteva:

1. povećanje poreza bogatašima.
2. otpis dugovanja onima koji su se zadužili za kuće i uvođenje kontrolisanih cena stanarina.
3. Donošenje zakona kojim bi se uspostavilo "pravo na posedovanje kuće".
4. "Besplatno obrazovanje" za sve, od tri meseca života pa nadalje.
5. Uvođenje minimalne nadnice u visini od 50% prosečne.
6. Zaustavljanje privatizacije zdravstvenih ustanova.
7. Izbacivanje iz državnih poslova firmi koje nisu sindikalizovane.

Sa ovakvim narodom Izraelu zaista nikakvi neprijatelji nisu potrebni. Uništiće sam sebe. Treba samo da prihvati program demonstranata iz Tel Aviva i Jerusalima. Ja sam do sada definisao konflikt na Bliskom Istoku kao sukob jedine tamošnje civilizovane i slobodne države sa primitivnim banana republikama koje hoće da je unište. Ako se ovi trendovi u Izraelu nastave, mislim da će nova i bolja definicija biti da je to međusobno klanje više zavađenih banana republika oko teritorija.


No comments: