Pages

16 June 2011

Pa subvencionišite!

Verovatno ste mislili da nikada ovde nećete pročitati poziv da se nešto subvencioniše, ali nisu subvencije najgora stvar na svetu. Državno vlasništvo je gore.

Dakle, pokrajinska vlast je pozvala da neki lokalni mediji ostanu u državnom vlasništvu jer, navodno, iskustvo pokazuje da kada se privatizuju, strada program na manjinskim jezicima. Ne znam da li je tačno, ali svakako može da bude tačno. Evo rešenja, a da se mediji ipak privatizuju: država (recimo, baš zabrinuta vlada Vojvodine) može da plaća privatnim medijima da emituju program na jeziku nacionalne manjine. Siguran sam da bi mnogi vlasnici privatnih medija sa najvećim zadovoljstvom to prihvatili i - problem rešen.

Naravno, problem od početka nema veze sa nacionalnim manjinama. Briga za program na jeziku nacionalnih manjina je samo maska za pravi problem - gubljenje kontrole nad medijima.

1 comment:

ziggy said...

pa da.