Pages

01 June 2011

Deca đubretari

Ne mogu da procenim, da li je ovo objektivno problem, ili sam ja samo previše osetljiv prema upotrebi dece u ove svrhe? Da se radi o mojoj deci, bio bih ljut. Bio bih mnogo ljut.Malo sam pogledao, akcija "Očistimo Srbiju" se izgleda dobrim delom oslanja na "dobrovoljni" rad dece:


На подручју Новог Сада око 6.000 учесника очистило је улице, тргове, школе, игралишта и друге површине.  

Takođe:


Министар просвете Жарко Обрадовић указао је да се то Министарство радо одазвало позиву да школе учествују у Великом спремању Србије.

Pogledajte i ovo, evo šta, između ostalog, piše u opisu video fajla

U akciju spremanja grada uključiće se i sve obrazovne ustanove. Sakupljaće pet ambalažu i papir i škola koja najviše otpada sakupi dobiće na poklon sportsku opremu, a vrtići igračke od Pokrajinskog sekreterijata za omladinu i sport.

Alo, vrtići? 

7 comments:

Anonymous said...

Pa moraju od malena da se navikavaju na boljševičko uređenje! Rad bez plate ili...

Sa druge strane, prekoračili su dvostruko zatvorske i pritvorske kapacitete (tu su zajebali i Josipa i Slobu), pozatvarali ljude za sitne krađe i prestupe (neplaćanje kazni koje su previsoke), umesto da, kao u svim pravnim državama, omoguće rad koristan za zajednicu, u šta bi se i čišćenje moglo uvrstiti.

Ali pitanje ŠTA SE RADI SA TIM ĐUBRETOM KADA SE SAKUPI, bez odgovora je.

Vlada said...

Ustav republike Srbije

Zabrana ropstva, položaja sličnog ropstvu i prinudnog rada

Član 26.

Niko ne može biti držan u ropstvu ili u položaju sličnom ropstvu.
Svaki oblik trgovine ljudima je zabranjen.
Zabranjen je prinudni rad. Seksualno ili ekonomsko iskorišćavanje lica koje je u nepovoljnom položaju smatra se prinudnim radom.
Prinudnim radom se ne smatra rad ili služba lica na izdržavanju kazne lišenja slobode, ako je njihov rad zasnovan na principu dobrovoljnosti, uz novčanu nadoknadu, rad ili služba lica na vojnoj službi, kao ni rad ili služba za vreme ratnog ili vanrednog stanja u skladu sa merama propisanim prilikom proglašenja ratnog ili vanrednog stanja.


Prava deteta

Član 64.

Deca uživaju ljudska prava primereno svom uzrastu i duševnoj zrelosti.
Svako dete ima pravo na lično ime, upis u matičnu knjigu rođenih, pravo da sazna svoje poreklo i pravo da očuva svoj identitet.
Deca su zaštićena od psihičkog, fizičkog, ekonomskog i svakog drugog iskorišćavanja ili zloupotrebljavanja.
Deca rođena izvan braka imaju jednaka prava kao deca rođena u braku.
Prava deteta i njihova zaštita uređuju se zakonom.

Član 66.

Porodica, majka, samohrani roditelj i dete u Republici Srbiji uživaju posebnu zaštitu, u skladu sa zakonom.
Majci se pruža posebna podrška i zaštita pre i posle porođaja.
Posebna zaštita pruža se deci o kojoj se roditelji ne staraju i deci koja su ometena u psihičkom ili fizičkom razvoju.
Deca mlađa od 15 godina ne mogu biti zaposlena niti, ako su mlađa od 18 godina, mogu da rade na poslovima štetnim po njihovo zdravlje ili moral.

Ovi krše ustav samo tako...

Anonymous said...

A šta se očekivali od ljudi koji su (zlo)upotrebljavali decu u političko-reklamnom spotu?
"Vanredne prilike". Pa sama (zlo)upotreba dece je vanredna prilika!

Andrej Đ. said...

Po čemu je to gore od, recimo, sedenja i slušanja u školi, rada na zadacima i obavezama, itd? Osim toga, zašto insistirate na "prinudi" da se to radi? Možda deca imaju "slobodnu volju" da načine izbor? Kao kad ste branili postojanje brze hrane pored škola, braneći "slobodu izbora"...

Speaker said...

To se radilo i u zla, stara vremena samoupravljanja, organizovano su se skupljale stare novine, čistilo i ko zna šta sve još, naravno, sve besplatno ili "da bi se skupile pare za ekskurziju" (kao da ogromna većina dece nije to mogla bez problema da plati, a ko nije, ne mora ni da ide na ekskurziju, nisam ni ja išao, iako sam imao para da platim, kad god je plan bio vucaranje "putevima revolucije" po nekim bosanskim vukojebinama, Kalemegdan, Taš i "novi Holivud" na balkonu 20. oktobra, uz povremenu cigaretu :) bili su daleko primamljivija zabava, tim pre što je dosta "kul ekipe" u takvim slčajevima ostajalo kod kuće :) ) a ja mislim i da je to sasvim u redu, ako roditelji te dece ne uviđaju koliko je to sve zajedno izopačeno i potencijalno opasno za dečje zdravlje... :)) Moja pokojna majka je, recimo, bila u fazonu "ostani ti kući, sine, ima ko će da skuplja te zaražene starudije", a i da nije, ja sam samoinicijativno bojkotovao sve "radne subote", jer sam vikend, potpuno ispravno, smatrao svojim neotuđivim pravom :)))

Marko Paunović said...

Imali smo i mi (mada stvarno ne znam koliko je to univerzalno bilo) negde do 3. - 4. razreda (recimo, 1988, ili tako nesto) u rasporedu casova 1 cas nedeljno koji se zvao bukvalno "Drustveno koristan rad".

Najcesce smo u tom terminu prosto igrali fudbal, ali su s vremena na vreme znali da nas teraju da cistimo skolsko dvoriste, gradski park, cak i Cacalicu, lokalno izletiste.

Evo jednog pitanja - koliko drzavnih sistema mora da potpuno otkaze, pa da teret ciscenja divljih deponija padne na predskolsku decu?

Anonymous said...

"Imali smo i mi (mada stvarno ne znam koliko je to univerzalno bilo) negde do 3. - 4. razreda (recimo, 1988, ili tako nesto) u rasporedu casova 1 cas nedeljno koji se zvao bukvalno "Drustveno koristan rad"."

:)

Zemlja - zatvor. Član 26, stav 3, govori kako prekršiocima i sitnim lopovima omogućiti rad korisan po zajednicu ili rkpz :)