Pages

14 January 2011

Reforma reforme pravosuđa

Pogledajte apel vodećih domaćih pravnika.

To je suprotno svakoj ideji prava. I elementarnoj pravnoj sigurnosti. I ideji podele vlasti. To je potiranje pravnovaljane volje pojedinaca retroaktivnom neustavnom kolektivnom voljom zakonodavca. To je svemoć zakonodavca, tj. samovolja, suprotnost mogućnosti konstituisanja Srbije kao moderne pravne države vladavine prava. To je negiranje osnovnih individualnih prava - između ostalog, prava na efektivni pravni lek - i osnovnih principa - između ostalih, zabrane retroaktivnosti koja ugrožava pravnu sigurnost.

Ne razumem baš sve. Ali, evo jednog ad hominem argumenta - ako su se oko nečega složili Vodinelići i Kosta Čavoški,  verovatno je tačno to što piše. Što mi reče jedan moj kolega ovim povodom "Ne kune majka sina kad se kocka, već kad počne da se vadi."

1 comment:

Anonymous said...

Šta se ne razume? Objava je jako blaga, jer Srbija je totalitarna država, doduše ne u punom okviru, ona ima višestranačje kao privremenu formu, formu tihe borbe totalitarnih organizacija koje sebe nazivaju strankama.
Totalitarna država ne može biti pravna a kamoli država slobodnih. Totalitarna država ima samo izvršnu vlast i to je punoj meri tačno za Srbiju.