Pages

04 January 2011

Kraj dinara?

Ekonomista Labus je mnogo bolji od političara Labusa. Ovo je odličan članak o dinaru, inflaciji i NBS, sa jednom ključnom propozicijom za razmišljanje:
Slaba vlada popustila je pod pritiskom i uvela je indeksaciju plata i penzija. Poslednje sidro za obuzdavanje cena time je napušteno. Dugoročno gledano, to predstavlja definitivnu presudu za dinar. Kada postoji dvocifreni rast cena koji Narodna banka ne može da zadrži, kada je budžetski deficit visok a zaduživanje države podiže kamatne stope, kada postoji dvovalutni sistem u kome evro dominira, kada sve to postoji, uvođenje indeksacije ubrzava neminovni pad dinara. ... Spirala plata, cena i kursa vrteće dinar nadole sve dok ga potpuno ne izbaci iz opticaja.

Evo i kakav režim kursa kome odgovara:

Narodna banka takođe nema interes ništa da menja. Svako fiksiranje kursa dinara umanjuje njenu ulogu u privredi. Mnogo je jednostavnije da optuži vladu za inflaciju nego da se liši svog uticaja.

Ni vladi ne odgovara promena režima deviznog kursa. Tada bi zaduživanje bilo mnogo skuplje, a mogućnosti finansiranja deficita daleko teže. ...

Interesi banaka su protivrečni. Lepo se zarađuje na razlici između kupovnog i prodajnog kursa, ali se istovremeno gubi na negativnim kursnim razlikama. ...

Privredi, na kraju, uopšte ne odgovara nestabilan kurs. Ona je na čistom gubitku.

1 comment:

MMiillaann said...

Da zanimljivo je kako čovek promeni stavove kad reši da od političara,populiste, postane ekonomista,profesionalac. Još samo jedan dokaz negativnog uticaja politike na kvalitet ekonomskih procena. Po ovome,a i moj skromni lični stav je,da su Crnogorci napravili pravu stvar kad su jednostavno konkurencijom eurom istisnuli dinar. Nije ni to rešenje bez mana,nelikvidnost plaćanja često je problem u državama sa nefikasnom naplatom kao svuda na Balkanu,al opet je euro mama u odnosu na sve druge... Kakav fiksan kurs,valutni odbor,slobodno plivajući,prljavo plivajući sve je to lošije mnogo od nemačkih novčanica. Konkurencija rulez