Pages

08 November 2010

Vladajuća klasa 2

Letos je objavljen u American Spectatoru vrlo zanimljiv tekst američkog profesora političkih nauka Angela Codeville pod naslovom "vladajuća klasa" (Evo TR posta o tome).

Juče je u časopisu Libertarian Standard izašao moj odgovor na taj tekst pod adekvatnim lenjinističkim naslovom "Šta da se radi?". :)

No comments: