Pages

20 November 2010

Štednja vode

Roy Spencer:
I was amazed to learn that it takes about 150 gallons of water to produce a single Sunday newspaper!

I wonder how many Sunday newspapers have carried op-eds about the need to conserve water?

1 comment:

Nikola said...

На први поглед стварно звучи као да је много, али како рачунам (395 милиона примерака новина дневно, 96 кубних километара воде дневно протекне свим рекама), то је свега 0.2% речне воде на Земљи. Новине се ионако повлаче пред Интернетом тако да бар ово није криза.