Pages

16 April 2010

Grčki dug, još nešto

Zanimljiv Excel u kojem možete menjati pretpostavke i videti kako se grčki dug kreće u zavisnosti od buduće inflacije, rasta GDP i budžetskog deficita i kamata.

Možete menjati sve što je u narandžastom i onda pratiti na grafiku kako se udeo duga u GDP-u menja.

No comments: