Pages

02 February 2010

School Choice vs. Climate Change

Što kaže Don Budro, ovakvo istraživanje ni Pajtonovci ne bi mogli da smisle:

Naše istraživanje je pokazalo da bi eliminisanje mogućnosti izbora škole (to jest, povratak na sistem u kojem deca moraju da idu u najbližu školu) imalo znatnog uticaja na izbor sredstva prevoza i emisiju gasova...

2 comments:

Vlada said...

Prema nekim istraživanjima krave emituju dosta metanja u atmosferu. Hajde da pobijemo sve krave...

Saša said...

Tačno... Da pobijemo sve krave i postanemo vegetarijanci, ali biljke ako potamanimo, to bi takođe mogao da bude problem...